درهم مسی اردوان دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم مسی اردوان دوم اشکانی (حدود ۱۰-۳۸ میلادی) ضرب نامشخص شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۳.۷-۱۰
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۸۵
تاریخ خلق : از ۱۰ میلادی (قرن ۱) تا ۳۸ میلادی (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان