سکه نقره طهماسب قلی خان افشار صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره طهماسب قلی خان افشار صفوی ضرب مازندران
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۹۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان