سکه نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه اسماعیل اول صفوی ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۶۸
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۹۳۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان