سکه نقره جهانشاه قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه نقره جهانشاه قراقویونلو (۸۷۲-۸۴۱ ه.ق) ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۵۱
تاریخ خلق : از ۸۴۱ قمری (قرن ۹) تا ۸۷۲ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان