سکه نقره شاه عباس اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس اول صفوی، ضرب اردبیل
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۷۳
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان