سکه ی مس عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی مس عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۷۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۶۸
تاریخ خلق : ۱۲۷۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :