سکه مسین سلطان عبدالعزیز عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه مسین سلطان عبدالعزیز عثمانی، ضرب مصر، ۱۲۸۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۶۳
تاریخ خلق : ۱۲۸۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :