سکه قلب عبدالحمید اول عثمانی، مس با روکش نقره امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه قلب عبدالحمید اول عثمانی، مس با روکش نقره، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۸۷ ه ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۹۷
تاریخ خلق : ۱۱۸۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :