سکه نقره محمد حسن خان قاجار فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه نقره محمد حسن خان قاجار، ضرب رشت احتمالا ۱۱۶۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۵۱۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :