سکه ۱ رایش پنیگ برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۱ رایش پنیگ برنز آلمان، ضرب احتمالا برلین، ضرب ۱۹۲۵
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۳۰
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی