سکه ۵ رایشپنیگ برنز آلومینیوم آلمان

نظر شما:

سکه ۵ رایشپنیگ برنز-آلومینیوم آلمان، ضرب ۱۹۳۸ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۵۰
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی