سکه ۱ رایشپنیگ برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۱ رایشپنیگ برنز آلمان، ضرب ۱۹۳۹ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۸۴
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی