سکه ۲ رایش پنیگ برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۲ رایش پنیگ برنز آلمان، ضرب برلین، ضرب ۱۹۲۴ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۲۳
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی