سکه ۵ غروش نیکل-مس ترکیه

نظر شما:

سکه ۵ غروش (Kuruş ) نیکل-مس ترکیه، ضرب ۱۹۳۹ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۴۹
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترکیه, ماشینی