سکه ۵ غروش نیکل-مس ترکیه

نظر شما:

سکه ۵ غروش نیکل-مس ترکیه، ضرب ۱۹۳۶ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۸۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترکیه, ماشینی