سکه ۵ غروش آلومینیوم- برنز ترکیه

نظر شما:

سکه ۵ غروش آلومینیوم- برنز ترکیه، ضرب ۱۹۲۶ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۷۹
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترکیه