سکه ۱۰ دینار آلومینیوم- برنز رضا شاه پهلوی ایران

نظر شما:

سکه ۱۰ دینار آلومینیوم- برنز رضا شاه پهلوی ایران، ضرب ۱۳۱۶ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۸۰
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :