سکه ۳ کوپک آلومینیوم-برنز اتحاد جماهیر شوروی

نظر شما:

سکه ۳ کوپک آلومینیوم-برنز اتحاد جماهیر شوروی، ضرب ۱۹۳۰
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۵۹۸
رنگ : برنزی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :