سکه ۳ کوپک آلومینیوم-برنز اتحاد جماهیر شوروی

نظر شما:

سکه ۳ کوپک (۷ روبان) آلومینیوم-برنز اتحاد جماهیر شوروی، ضرب ۱۹۳۱ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۰۲
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :