سکه ۲ کوپک آلومینیوم- برنز اتحاد جماهیر شوروی

نظر شما:

سکه ۲ کوپک(۱۱ روبان) آلومینیوم- برنز اتحاد جماهیر شوروی، ضرب ۱۹۳۸
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۱۳
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی