سکه ۵۰ سنتیمی آلومینیوم-برنز فرانسه

نظر شما:

سکه ۵۰ سنتیمی (Centimes) آلومینیوم-برنز فرانسه، ضرب ۱۹۳۹ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۶۹
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :