سکه ۵ غرش آلیاژ آلومینیوم- برنز سوریه

نظر شما:

سکه ۵ غرش (۵ پیاستر) آلیاژ آلومینیوم- برنز سوریه، ضرب ۱۹۳۲ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۳۵
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :