سکه ۱/۲ قرش مس- نیکل سوریه

نظر شما:

سکه ۱/۲ قرش (۱/۲ پیاستر) مس- نیکل سوریه، ضرب ۱۹۲۱ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۵۱
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :