سکه ۵۰ سنتیمی آلومینیوم-برنز فرانسه

نظر شما:

سکه ۵۰ سنتیمی آلومینیوم-برنز فرانسه، ضرب ۱۹۲۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۵۱
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :