سکه ۱ فرانک آلومینیوم-برنز فرانسه

نظر شما:

سکه ۱ فرانک (اتاق بازرگانی) آلومینیوم-برنز فرانسه، ضرب ۱۹۲۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۶۴
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :