سکه مسی احتمالا فاطمیان مصر اسلامی

نظر شما:

سکه مسی احتمالا فاطمیان مصر اسلامی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۹۴
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی