سکه ۱۰ سنتیم مس- نیکل فرانسه

نظر شما:

سکه ۱۰ سنتیم مس- نیکل فرانسه، ضرب ۱۹۳۵ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۹۴
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :