سکه ۵ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۵ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان، ضرب ۱۹۲۴ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۲۲
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :