سکه تترادراخم پتن، کامناسکیریس ۱۲، الیمایی پادشاهی الیمایی ۱۶۲ قبل از میلاد (قرن ۲) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

سکه تترادراخم پتن (مس و نقره)، کامناسکیریس ۱۲، الیمایی، احتمالا ضرب قبل از ۲۰ تا ۲۸ میلادی
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۰۰۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :