سکه مسی مسعود بن قلیچ ارسلان احتملا سلاجقه روم (سلجوقیان روم) سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه مسی ، مسعود بن قلیچ ارسلان ، احتملا سلاجقه روم (سلجوقیان روم)، محل ضرب محدوده آتاتوک ، (۵۳۰ - ۵۵۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۰
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :