سکه مسی مغرالدین سنجرشاه بن غازی زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مسی ، مغرالدین سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ،محل ضرب الجزیره ، حدود (۵۸۴ ه.ق ؟)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۴
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :