سکه مسی نورالدین ارسلان شاه زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مسی ، نورالدین ارسلان شاه ، زنگیان موصل (۵۸۹-۶۰۷ ه.ق ) ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۴ ه.ق ) ، محل ضرب نصیبین
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۷
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :