​گشت‌وگذار در دنیای چاپ سنگی

​گشت‌وگذار در دنیای چاپ سنگی ۳ بهمن ۱۳۹۵

کتابخانه و موزه ملی ملک، نمایشگاهی از گزیده کتاب‌های چاپ سنگی گنجینه خود را هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی کشور در بهمن 1395 خورشیدی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه «گزیده کتاب‌های چاپ سنگی گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک»، مجموعه‌ای چشم نواز و دل‌انگیز از کتاب‌های چاپ سنگی را پیش روی روی دوستداران این حوزه می‌گذارد. این نمایشگاه از سوم تا دهم بهمن 1395 خورشیدی هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی کشور در این ماه با رویکرد شناسایی تکنیک چاپ سنگی در ایران برپا خواهد بود.

نظر شما: