نمایشگاه تصاویر مرقع ۶۰۲۱

این نمایشگاه شامل تصاویری است از مرقع ۶۰۲۱ به تعداد ۶۰ عدد که در آن به کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌پردازد واحمد نیریزی کتابت نموده است.

	نمایشگاه تصاویر مرقع ۶۰۲۱

  • ​نمایشگاه هایی که تا کنون اجرا شده است:
  • این نمایشگاه شامل تصاویری است از مرقع ۶۰۲۱ به تعداد ۶۰ عدد که در آن به کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌پردازد.
  • تاریخ و محل نمایشگاه:
  • ۱۳۸۸: تهران، مجموعه تاریخی- فرهنگی نیاوران، کاخ صاحبقرانیه (آبان‌ماه).
  • ۱۳۸۸: سمنان، فرهنگسرای کومش
  • ۱۳۸۹: بندرعباس، حوزه هنری بندرعباس (۱۷ الی ۲۷ مهر).
  • ۱۳۸۹: اصفهان، موزه هنرهای تزیینی اصفهان (۳ الی۳۱ شهریور).
  • ۱۳۸۹: تهران، موزه امام علی(ع) (۲ الی ۱۳ تیر).
  • ۱۳۹۰: بیرجند، دانشگاه بیرجند (آبان‌ماه).
  • ۱۳۹۰: شیراز، موزه شاه‌چراغ (مرداد‌ماه).

نظر شما: