کارگاه علوم در ایران و تور علم در تمدن اسلامی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

سفر در هزارتوی علم، شگفتی‌های بسیار به ویژه برای آنانی همراه دارد که ذهن‌های پویایشان در پی یافتن پاسخ، به هرجا که بتوانند سرمی‌کشد. کتابخانه و موزه ملی ملک در تجربه‌ای دوست‌داشتنی، بستری مناسب برای سفر کودکان و نوجوانان به قلمروی علم و دانش در تمدن اسلامی- ایرانی فراهم آورده است.

کارگاه علوم در ایران و تور علم در تمدن اسلامی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

سفر به هزارتوی علم در عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی

کارگاه علوم در ایران و تور علم در تمدن اسلامی برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه و موزه ملی ملک

سفر در هزارتوی علم، شگفتی‌های بسیار به ویژه برای آنانی همراه دارد که ذهن‌های پویایشان در پی یافتن پاسخ، به هرجا که بتوانند سرمی‌کشد. کتابخانه و موزه ملی ملک در تجربه‌ای دوست‌داشتنی، بستری مناسب برای سفر کودکان و نوجوانان به قلمروی علم و دانش در تمدن اسلامی- ایرانی فراهم آورده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه علوم در ایران و تور علم در تمدن اسلامی در کتابخانه و موزه ملی ملک، تجربه‌ای برای کودکان و نوجوانانی است که مشتاقانه به تالار علوم در ایران اسلامی می‌آیند تا درباره تاریخ علم و دانش در دوره‌های از تاریخ ایران اسلامی بیاموزند. کارشناسان نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، مهمانان کوچک خود را به سفری دراز به عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی فرامی‌خوانند. کودکان و نوجوانان موی‌شکافانه در تالار علوم در ایران اسلامی، به زبانی ساده و بیانی شیوا، یافته‌ها و دستاوردهای جذاب علمی دانشمندان مسلمان را می‌جویند و برآن‌اند با راهنمایی کارشناسان کتابخانه و موزه ملی ملک، پاسخ‌هایی درخور برای نادانسته‌های خود به دست آورند.

کارگاه‌های موزه‌ای از تجربه‌های کارشناسی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برای کودکان و نوجوانان به شمار می‌آید تا بر لذت هم‌نشینی با تاریخ و فرهنگ و یادگارهای برجای‌مانده از آن بیفزاید. گزارش تصویری زیر، نماهایی از برگزاری کارگاه علوم در ایران و تور علم در تمدن اسلامی را در کتابخانه و موزه ملی ملک برای کودکان و نوجوانان به نمایش می‌گذارد؛

برچسب‌ها:

نظر شما: