پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، گردشگران و پژوهشگران گرامی را به رعایت توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) هنگام مراجعه به تالارهای کتابخانه‌ای و موزه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران فرامی‌خواند.

پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) در کتابخانه و موزه ملی ملک

توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جدی بگیریم

پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، گردشگران و پژوهشگران گرامی را به رعایت توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) هنگام مراجعه به تالارهای کتابخانه‌ای و موزه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران فرامی‌خواند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، پژوهشگران و مخاطبان کتابخانه، همچنین گردشگران و بازدیدکنندگان تالارهای موزه‌ای با رعایت اصول بهداشت همگانی به ویژه توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی (کرونا و آنفلوآنزا) هنگام مراجعه به تالارهای کتابخانه‌ای و موزه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک می‌توانند در پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیماری‌های حاد تنفسی همکاری و مشارکت داشته باشند.

کتابخانه و موزه ملی ملک از همراهی و همگامی مخاطبان گرامی در زمینه‌های گوناگون سپاسگزاری می‌کند. 

برچسب‌ها:

نظر شما: