ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» انجام می‌پذیرد ...

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»

برچسب‌ها:

نظر شما: