ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» انجام می‌پذیرد ...

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

برچسب‌ها:

نظر شما: