ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی انجام می‌پذیرد ...

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هشتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی/ فیلم

برچسب‌ها:

نظر شما: