گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم

گنج ملک، سفری به دنیای جذاب آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های تاریخ و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای آثار جذاب موزه‌ای و برگ‌های رازآلود نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دهمین سفر به قلمروی شگفتی‌های تاریخ این سرزمین از دریچه اثر موزه‌ای «عقدنامه امیرکبیر» انجام می‌پذیرد ...

گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم

گنج ملک، سفری به دنیای جذاب آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های تاریخ و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای آثار جذاب موزه‌ای و برگ‌های رازآلود نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دهمین سفر به قلمروی شگفتی‌های تاریخ این سرزمین از دریچه اثر موزه‌ای «عقدنامه امیرکبیر» انجام می‌پذیرد ...

فیلم «عقدنامه امیرکبیر» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

گنج ملک؛ عقدنامه امیرکبیر/ فیلم

برچسب‌ها:

نظر شما: