بهاریه کتابخانه و موزه ملی ملک

​ای بهار ژرف، به دیگر روز و دیگر سال، تو می‌آیی ... صدای گام‌های بهار آرام‌آرام گوش‌ها را می‌نوازد. بهار ۱۳۹۹ خورشیدی اما شاید در میان بهارهای پیش‌ترِ این سرزمین، ویژه باشد، از آن‌رو که مردمان این دیار روزهایی سخت می‌گذرانند و بیش از همه سال‌های پیش‌تر به آوای خوش بهار و فرارسیدن روزهای خوش نیاز دارند و در آرزوی آن‌اند که با هم‌بستگی، بیماری و درد از تن و خانه و جامعه برانند ... #بهاریه #کتابخانه_و_موزه_ملی_ملک نگاه‌ها و دل‌ها را لحظه‌هایی به دل تاریخ و فرهنگ و هنر می‌برد ...

بهاریه کتابخانه و موزه ملی ملک

​ای بهار ژرف، به دیگر روز و دیگر سال، تو می‌آیی ... صدای گام‌های بهار آرام‌آرام گوش‌ها را می‌نوازد. بهار 1399 خورشیدی اما شاید در میان بهارهای پیش‌ترِ این سرزمین، ویژه باشد، از آن‌رو که مردمان این دیار روزهایی سخت می‌گذرانند و بیش از همه سال‌های پیش‌تر به آوای خوش بهار و فرارسیدن روزهای خوش نیاز دارند و در آرزوی آن‌اند که با هم‌بستگی، بیماری و درد از تن و خانه و جامعه برانند ... بهاریه کتابخانه و موزه ملی ملک نگاه‌ها و دل‌ها را لحظه‌هایی به دل تاریخ و فرهنگ و هنر می‌برد ...

نماهنگ کوتاه بهاریه کتابخانه و موزه ملی ملک را در لینک زیر ببینید؛

بهاریه کتابخانه و موزه ملی ملک

برچسب‌ها:

نظر شما: