​نمایشگاه مجازی «تالار تمبر» کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه «تالار تمبر» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دعوتی به سفر به دنیای بزرگ تمبرهای کوچک تاریخی است. تمبرها راویان کوچک تاریخ‌اند و هریک دنیایی از رخدادها و دگرگونی‌های گوناگون تاریخی را به نمایش می‌گذارند.

​نمایشگاه مجازی «تالار تمبر» کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه مجازی «تالار تمبر» کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه «تالار تمبر» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دعوتی به سفر به دنیای بزرگ تمبرهای کوچک تاریخی است. تمبرها راویان کوچک تاریخ‌اند و هریک دنیایی از رخدادها و دگرگونی‌های گوناگون تاریخی را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دریچه‌ای به دنیای جذاب و شگفت‌انگیز فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی می‌گشایند و شما را به سفری در قلمروی نادیده‌های گنجینه آثار تاریخی فرامی‌خوانند. تالار تمبر کتابخانه و موزه ملی ملک، چکیده‌ای جذاب از تاریخ تمبر در جهان و ایران را دربرگرفته است. طراحی ویژه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نمایش تمبرها، از ویژگی‌های این تالار به شمار می‌آید. به تماشای کاتالوگ آن می‌نشینیم؛

برچسب‌ها:

نظر شما: