​قرآن بایسنغری، بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان/ فیلم چهار روایت

قرآن بایسنغری یک شگفتی بزرگ در میان همه مصحف‌هایی است که در گذر تاریخ اسلام کتابت شده‌اند. بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان، داستان‌ها و روایت‌هایی شگفت در پسِ خود دارد؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهند این اثر یگانه تاریخی چگونه آفریده شده و با گذر از هزارتوی تاریخ پرفراز و پرنشیب این سرزمین چگونه به امروز رسیده است.

​قرآن بایسنغری، بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان/ فیلم چهار روایت

قرآن بایسنغری، بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان/ فیلم چهار روایت

قرآن بایسنغری یک شگفتی بزرگ در میان همه مصحف‌هایی است که در گذر تاریخ اسلام کتابت شده‌اند. بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان، داستان‌ها و روایت‌هایی شگفت در پسِ خود دارد؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهند این اثر یگانه تاریخی چگونه آفریده شده و با گذر از هزارتوی تاریخ پرفراز و پرنشیب این سرزمین چگونه به امروز رسیده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، قرآن بایسنغری یک شگفتی بزرگ در میان همه قرآن‌هایی است که در تاریخ اسلام کتابت و خوش‌نویسی شده‌اند. کتابخانه و موزه ملی ملک چهار قطعه از این قرآن ویژه را در گنجینه آثار تاریخی خود دارد. کلیپ کوتاه «چهار روایت» قرآن بایسنغری را پیش روی شما می‌گذارد. در لینک زیر به تماشای آن می‌نشینیم؛

www.aparat.com/v/BNHvc

برچسب‌ها:

نظر شما: