توقف خدمات کتابخانه و موزه ملی ملک از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹

خدمات کتابخانه و موزه ملی ملک به پژوهشگران و گردشگران، با توجه به اعلام استانداری تهران درباره تعطیلی فعالیت‌ برخی مراکز در استان تهران همچون کتابخانه‌ها و موزه‌ها از تاریخ ۱۲ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خورشیدی متوقف خواهد شد.

توقف خدمات کتابخانه و موزه ملی ملک از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹

برپایه اعلام استانداری تهران درباره تعطیلی فعالیت‌ برخی مراکز در استان تهران همچون کتابخانه‌ها و موزه‌ها انجام گرفت

توقف خدمات کتابخانه و موزه ملی ملک از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹

خدمات کتابخانه و موزه ملی ملک به پژوهشگران و گردشگران، با توجه به اعلام استانداری تهران درباره تعطیلی فعالیت‌ برخی مراکز در استان تهران همچون کتابخانه‌ها و موزه‌ها از تاریخ ۱۲ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خورشیدی متوقف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به گسترش بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین اعلام استانداری تهران درباره تعطیلی فعالیت‌ برخی مراکز در استان تهران همچون کتابخانه‌ها و موزه‌ها، از تاریخ ۱۲ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خورشیدی متوقف خواهد شد. هرگونه تغییر در این برنامه از وب‌سایت کتابخانه و موزه ملی ملک به آگاهی مخاطبان گرامی خواهد رسید.

برچسب‌ها:

نظر شما: