شهردار تهران از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین دیدار کرد

دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با حضور در خانه تاریخی ملک از بخش‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی، بخش‌های خدمت‌رسانی و کارگاه بازپیرایی شمالی خانه بازدید کرد. این دیدار هم‌زمان با بهره‌برداری از بخش‌های تازه خدمات‌رسانی و گردشگری این عمارت تاریخی انجام گرفت.

شهردار تهران از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین دیدار کرد

هم‌زمان با بهره‌برداری از بخش‌های تازه خدمات‌رسانی و گردشگری ساختمان پیشین کتابخانه و موزه ملی ملک در بازار تهران

شهردار تهران از خانه تاریخی ملک در بازار بین‌الحرمین دیدار کرد

دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با حضور در خانه تاریخی ملک از بخش‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی، بخش‌های خدمت‌رسانی و کارگاه بازپیرایی شمالی خانه بازدید کرد. این دیدار هم‌زمان با بهره‌برداری از بخش‌های تازه خدمات‌رسانی و گردشگری این عمارت تاریخی انجام گرفت.

مدیر خانه تاریخی ملک و شهردار ناحیه در این بازدید توضیح‌هایی درباره کارهای انجام‌شده و برنامه‌های پیش روی خانه تاریخی ملک با مشارکت شهرداری و هیات امنای بازار تهران ارایه دادند.

برچسب‌ها:

نظر شما: