نمایشگاه «فاضل صادق» (کتاب‌های اهدایی بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی) در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت

نمایشگاه «فاضل صادق» دربرگیرنده مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد حجت‌الاسلام حاج شیخ بیوک چیت‌چیان، بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی به کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی گشایش یافت.

نمایشگاه «فاضل صادق» (کتاب‌های اهدایی بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی) در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت

هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی

نمایشگاه «فاضل صادق» (کتاب‌های اهدایی بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی) در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت

نمایشگاه «فاضل صادق» دربرگیرنده مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد حجت‌الاسلام حاج شیخ بیوک چیت‌چیان، بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی به کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه «فاضل صادق» مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد حجت‌الاسلام حاج شیخ بیوک چیت‌چیان، بنیان‌گذار انتشارات مرتضوی را دربرمی‌گیرد که خانواده چیت‌چیان به سفارش فاضل زنده‌یاد حجت‌الاسلام حاج شیخ بیوک چیت‌چیان مشهور به شیخ عبدالکریم مرتضوی،‌ بنیان‌گذار انتشارات و مدیر کتاب‌فروشی مرتضوی (المکتبه مرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه) به تازگی به گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کرده‌اند. حمید چیت‌چیان، وزیر پیشین نیرو و از فرزندان آن زنده‌یاد به نمایندگی از خانواده چیت‌چیان این مهم را به انجام رساند.

مجموعه کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد حجت‌الاسلام حاج شیخ بیوک چیت‌چیان، شمارگان 53 نسخه از کتاب‌های انتشاریافته در انتشارت مرتضوی را دربرمی‌گیرد. 106 جلد کتاب نیز از آثار منتشرشده دیگر ناشران همراه با این مجموعه، از مکان کتاب‌فروشی آن زنده‌یاد در خیابان ناصرخسرو تهران به کتابخانه و موقوفه حاج حسین آقا ملک اهدا شده است. این گنجینه در ماه‌های دی و بهمن 1399 پس از رایزنی و هماهنگی‌های موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با حمید چیت‌چیان به نمایندگی از خانواده بزرگوار آن زنده‌یاد فاضل به کتابخانه و موزه ملی ملک، بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران اهدا شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک اکنون نمایشگاه «فاضل صادق» را که دربرگیرنده مجموعه این کتاب‌های اهدایی بوده، در سرسرای نخست ساختمان این موقوفه برپا کرده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: