آمادگی کتابخانه و موزه ملی ملک برای میزبانی از گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و تورهای گردشگری

کتابخانه و موزه ملی ملک آمادگی میزبانی از گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، همچنین تورهای گردشگری و تهران‌گردی را در چارچوب تورهای هماهنگ‌شده بازدید از تالارهای موزه‌ای، به گونه محدود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی دارد.

آمادگی کتابخانه و موزه ملی ملک برای میزبانی از گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و تورهای گردشگری

با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی انجام می‌پذیرد

آمادگی کتابخانه و موزه ملی ملک برای میزبانی از گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و تورهای گردشگری

کتابخانه و موزه ملی ملک آمادگی میزبانی از گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، همچنین تورهای گردشگری و تهران‌گردی را در چارچوب تورهای هماهنگ‌شده بازدید از تالارهای موزه‌ای، به گونه محدود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی دارد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، با توجه به کاهش محدودیت‌های برآمده از دوران گسترش بیماری کرونا و بازگشایی کتابخانه‌ها و موزه‌ها برای خدمات‌رسانی به پژوهشگران و گردشگران، کتابخانه و موزه ملی ملک اکنون آمادگی پذیرش و میزبانی گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، همچنین تورهای گردشگری و تهران‌گردی را در چارچوب تورهای هماهنگ‌شده بازدید از تالارهای موزه‌ای، به گونه محدود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی دارد. گروه‌های یادشده می‌توانند برای هماهنگی بازدید، با روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به شماره تلفن 66751291-021 تماس بگیرند.

برچسب‌ها:

نظر شما: