​اختلال موقت در خدمات‌رسانی پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی

پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی malekmuseum.org به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفتم و هشتم فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی به گونه موقت از دسترس بیرون خواهد بود.

​اختلال موقت در خدمات‌رسانی پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی

اختلال موقت در خدمات‌رسانی پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی

پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی malekmuseum.org به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفتم و هشتم فروردین 1400 خورشیدی به گونه موقت از دسترس بیرون خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دسترسی به پورتال موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفتم و هشتم فروردین 1400 خورشیدی ممکن است به دلیل پاره‌ای به‌روزرسانی‌های فنی، با اختلال روبه‌رو بوده، در زمان‌هایی از دسترس مخاطبان بیرون باشد. این پورتال پس از انجام به‌روزرسانی‌های فنی در تاریخ‌های یادشده، خدمات‌رسانی خود را از سر می‌گیرد و مخاطبان می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شود.

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک از همراهی و شکیبایی مخاطبان گرامی به ویژه پژوهشگران، گردشگران و دوستداران فرهنگ و تمدن در چنین زمان‌هایی سپاسگزاری می‌کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: