هم‌نشینی دو یار شیرازی در خلوت‌خانه ملک

بی‌تردید یکی از زبده‌ترین و زیباترین آثار موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک با اینکه عمری چندان از آن نمی‌گذرد، نسخه خطی شماره ۴۸۰۸ این مجموعه است. این نسخه دربرگیرنده اصلی‌ترین آثار دو شاعر شهیر شیرازی و دو نابغه زبان فارسی، لسان الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ و شیخ اجل مصلح‌الدین سعدی شیرازی است.

هم‌نشینی دو یار شیرازی در خلوت‌خانه ملک

به مناسبت بیستم مهر، روز بزرگ‌داشت لسان الغیب حافظ شیرازی

هم‌نشینی دو یار شیرازی در خلوت‌خانه ملک

پیمان سمندری
کارشناس موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

بی‌تردید یکی از زبده‌ترین و زیباترین آثار موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک با اینکه عمری چندان از آن نمی‌گذرد، نسخه خطی شماره ۴۸۰۸ این مجموعه است. این نسخه دربرگیرنده اصلی‌ترین آثار دو شاعر شهیر شیرازی و دو نابغه زبان فارسی، لسان الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ و شیخ اجل مصلح‌الدین سعدی شیرازی است. در متن میانی هر برگ از کتاب، بخشی از شعرهای دیوان حافظ به چشم می‌خورد و تمام اشعار این دیوان از آغاز تا پایان در آن به خطی نیکو نوشته شده است. دیگر نکته مهم آن است که کاتب با برنامه‌ریزی دقیق، متن کامل گلستان و بوستان سعدی را نیز در بخش حاشیه اثر نگاشته است.
کتابت این نسخه در سال ۱۳۳۲ قمری به سرانجام رسیده و از منظر کتاب‌آرایی و زیباشناسی اثری شایان توجه است. جلد زیبای کتاب از جنس چرم ساغری سیاه بوده که به شیوه ضربی آماده شده و با نقوش ترنج‌دار گل و بوته الوان آراسته شده است. در بخش داخلی جلد هم همان تکنیک و تزیینات در پیش‌زمینه‌ای سرخ‌رنگ به کار رفته است. دو برگ آغازین این اثر ارزشمند از لحاظ جنبه‌های بصری و تکنیک‌های کتاب‌آرایی بسیار چشم‌نوازند. در ادامه همه برگ‌های مجموعه که از جنس کاغذ فرنگی آهارمهره‌دار و نخودی‌رنگ است، با جدول‌کشی طلااندود آرایش شده‌اند.
محمدصادق انجوی شیرازی از مشاهیر خوش‌نویسی ایران در دوره قاجاریه و از مروجان و استادان صاحب‌نام خط شکسته نستعلیق، کتابت و خوش‌نویسی این نسخه را برعهده داشته است.
حاج حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک این نسخه ارزنده را بیستم اردیبهشت ۱۳۳۱ خورشیدی پس از خرید، در این گنجینه گران‌سنگ، آرام نشانده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: