آشیانه‌های کتاب کتابخانه و موزه ملی ملک در باغ ملی میزبان دوستداران کتاب شدند

با آماده‌سازی، بازپیرایی و بازتجهیز آشیانه‌های کتاب در محوطه تاریخی باغ ملی هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی در سال ۱۴۰۰، دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی می‌توانند در محوطه تاریخ باغ ملی تهران دمی با کتاب همنشین باشند.

آشیانه‌های کتاب کتابخانه و موزه ملی ملک در باغ ملی میزبان دوستداران کتاب شدند

قلب تاریخی تهران با حضور دوباره کتاب عطرآگین شد

آشیانه‌های کتاب کتابخانه و موزه ملی ملک در باغ ملی میزبان دوستداران کتاب شدند

با آماده‌سازی، بازپیرایی و بازتجهیز آشیانه‌های کتاب در محوطه تاریخی باغ ملی هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی در سال 1400، دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی می‌توانند در محوطه تاریخ باغ ملی تهران دمی با کتاب همنشین باشند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، بیش از 60 جلد کتاب، نشریه، بروشور و کاتالوگ فرهنگی، از مجموعه منابع اهدایی مازاد به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در زمینه‌های گوناگون، در مرحله دوم فعالیت آشیانه‌های کتاب در محوطه تاریخی باغ ملی برای بهره‌مندی ره‌گذران در محوطه تاریخی باغ ملی در این آشیانه‌ها جای گرفته‌اند.

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، طرح آشیانه‌های کتاب را از آبان 1396 به مناسبت هفته کتاب با محوریت گردش کتاب در باغ ملی آغاز کرده بود. فعالیت آشیانه‌های کتاب پس از پیدایش و گسترش بیماری کرونا با هدف پاس‌داشت تندرستی رهگذران به ویژه دوستداران کتاب متوقف شده بود.

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این طرح از شهروندان دعوت می‌کند از این منابع مطالعاتی بهره‌گرفته، همچنین اگر دوست دارند، کتاب‌های افزون بر نیازشان در خانه، محیط کار و کتابخانه‌هایشان را در این آشیانه‌ها برای مطالعه دیگران بگذارند و در تجهیز بیش‌تر آن‌ها یاری برسانند.

این گنجینه در جایگاه پایه‌گذار و متولی راه‌اندازی و فعالیت این آشیانه‌های کتاب می‌کوشد هر دو یا سه هفته یکبار، کتاب‌هایی تازه در این آشیانه‌ها بگذارد.

برچسب‌ها:

نظر شما: